Retningslinjer for refusjon og retur

This is a sample page.

Reklamasjoner

Alle reklamasjoner som gjelder varen må fremsettes skriftlig omgående og aldri senere enn 5 dager etter varemottak. Ta kontakt med dokumentasjon som bilder eller video til post@typica.no.

Returer

All retur skal skje med avtale fra selger.
Dersom retur godkjennes vil dette være kun for standard lagervare i ubeskadiget originalemballasje. Ved retur som ikke skyldes forhold på leverandørens hånd beregnes et returgebyr iht. salgsbetingelsene til den enkelte forhandler.
Varer som er spesialbestilt / produsert, eller som av andre grunner ikke kan betraktes som standard lagervare, tas ikke i retur.
Ved kvalitetsreklamasjoner vil varen bli reparert eller erstattet med feilfri vare uten omkostninger for kunden.

Betalingsbetingelser

Ordinære betalingsbetingelser er netto per. 10 dager fra fakturadato. Ved evt. feil på faktura er det ikke tillatt å holde tilbake hele beløpet, kun den omtvistede del.
Ved purring påløper purregebyr jfr. Inkassoloven. 

Salgspant

Selger har panterett til leverte varer (jfr Panteloven av 8. febr. 1980 nr 2 §§3-14 til 3-22.) inntil kjøpesummen med eventuelle påløpne renter og omkostninger er betalt.

Lurer du på noe?

Kontakt oss på post@typica.no for spørsmål relatert til fakturering og betingelser.

Handlekurv