Frakt og betingelser

For leveranser i Oslo-området

Vi benytter Best Transport som vår transportør på varer i Oslo og omegn.
Vi sender varer fortløpende etter mottatt bestilling.
Hvis det er tidspunker kunde ikke kan ta imot varer må vi få beskjed ved bestilling slik at vi unngår ekstra gebyrer for bomlevering. Disse kostandene vil viderefaktureres kunde.
Pris kr. 149

For leveranser utenfor Oslo

Vi bruker Schenker som standard transportør i resten av landet. Leveranser pakkes løpende og frakt bestilles med henting til neste dag. Fremføringsriden er 1-3 dager, avhengig av postnummer.
Du vil få tilsendt sporingsnummer til oppgitt e-postadresse for hver sending.
Hvis det er tidspunkt kunde ikke kan ta imot varer må vi få beskjed ved bestilling slik at vi unngår ekstra gebyrer for bomlevering. Disse kostnadene vil viderefaktureres kunde.
Pris fra kr. 348

Betalingsbetingelser

Ordinære betalingsbetingelser er netto per 10 dager fra fakturadato. Ved evt. feil på faktura er det ikke tillatt å holde tilbake hele beløpet, kun den omtvistede del.
Ved purring påløper purregebyr jfr. Inkassoloven. 

Reklamasjoner

Alle reklamasjoner som gjelder varen må fremsettes skriftlig omgående og aldri senere enn 5 dager etter varemottak. Ta kontakt med dokumentasjon som bilder eller video til post@typica.no.

Salgspant

Selger har panterett til leverte varer (jfr Panteloven av 8. febr. 1980 nr 2 §§3-14 til 3-22.) inntil kjøpssummen med eventuelle påløpte renter og omkostninger er betalt.

Retur

All retur skal skje med avtale fra selger.
Dersom retur godkjennes vil dette kun være for standard lagervare i ubeskadiget originalemballasje. Ved retur som ikke skyldes forhold på leverandørens hånd beregnes et returgebyr ihht. salgsbetingelsene til den enkelte forhandler.
Varer som er spesialbestilt /spesialprodusert, eller som av andre grunner ikke kan betraktes som standard lagervare, tas ikke i retur.
Ved kvalitetsreklamasjoner vil varen bli reparert eller erstattet med feilfri vare uten omkostninger for kunden.

Handlekurv